Reference

Společnost ÚRS PRAHA, a.s. spolupracuje s několika tisíci organizacemi z řad institucí státní správy, firem a dalších organizací. Ve svém segmentu trhu figuruje společnost jako hlavní „lídr“.
Oblíbenost produktů a služeb společnosti stále roste, zejména program KROS s Cenovou soustavou ÚRS je nejpoužívanějším systémem pro oceňování stavebních prací v České republice.
Cenová soustava ÚRS je v současné době standardem v oceňování stavebních konstrukcí a prací a je v České republice nejpoužívanější databází oceňovacích podkladů a nástrojů ve stavebnictví.

Společnost ÚRS PRAHA získala

  • Cenu odborných novinářů za Cenovou soustavu ÚRS (IBF 2003)
  • Zlatou medaili za SW pro rozpočtování a kalkulace (IBF 1998)
  • Program KROS byl v listopadu 2014 oceněný medailí Slovak Gold.


Výrobce SW KROS (KROS,a.s.) dosáhl dne 29.12.2009 nejvyšší možné partnerské úroveně se společností Microsoft. Partneři Gold Certified Partner disponují nejvyšší úrovní kompetence a odborových schopností v oblasti technologií společnosti Microsoft.

 

Uživateli SW KROS a CS ÚRS jsou subjekty ze všech sektorů českého stavebnictví i mimo něj

 

  • investoři - pro odhad investičních nákladů, stanovení nákladů výstavby, kontrolu cen stavebních děl
  • rozpočtáři - pro vytváření rozpočtů, stanovování a kalkulace individuálních cen
  • projektanti a architekti - pro odhad ceny stavebního díla
  • dodavatelé - pro kalkulování svých nákladů, tvorbu prováděcích rozpočtů
  • soudní znalci - pro vypracování posudků a stanovení stavebních nákladů
  • makléři s nemovitostmi pro odhady cen nemovitostí

 

Výběr z TOP partnerů

Skanska, a.s.

Společnost Skanska je čtvrtou největší developerskou a stavební skupinou na světě a v České republice působí od poloviny devadesátých let. Základním předmětem činnosti jsou všechny obory stavebnictví, vývoj a prodej vlastních bytových a komerčních projektů, správa majetku a související služby.
Společnost užívá přes 500 licencí SW KROS a Cenové soustavy ÚRS jako hlavní nástroj pro tvorbu nabídek a výrobních kalkulací stavebních prací na skupině SKANSKA. V rámci projektu „Optimalizace procesu přípravy nabídkové ceny“ a „Optimalizace sestavení výrobní kalkulace“, lektoři společnosti ÚRS PRAHA, a.s. proškolili a následně otestovali cca. 600 zaměstnanců firmy a to na znalosti rozpočtování, kalkulací a také na práci s programem KROS a CS ÚRS.

Metrostav, a.s.

Firma Metrostav a.s. je universální stavební společnost zajišťující řízení a realizaci náročných stavebních děl. Svou činností pokrývá téměř polovinu trhu podzemního stavitelství. Spolupráce s firmou ÚRS PRAHA, a.s. začala již v devadesátých letech minulého století. Od té doby firma využívá vždy aktuální databázi ÚRS a programu KROS. V současné době užívá ve firmě program KROS a Databázi ÚRS přes 100 uživatelů (především přípravářů a kalkulantů), zejména pro ocenění stavebních zakázek.

SŽDC, s.o.

Státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) plní funkci vlastníka dráhy, zajišťuje provozování, provozuschopnost, modernizaci a rozvoj železniční dopravní cesty.
Program KROS s Cenovou soustavou ÚRS používaly již České dráhy před rokem 2000. Od té doby se počet licencí značně rozšířil a nyní je v obou organizacích téměř 100 licencí programu KROS a Cenové soustavy ÚRS. Obě organizace používají tento nástroj především pro tvorbu rozpočtů, kontrolu cenových nabídek a sledování stavebních zakázek.

Subterra a.s.

Od roku 1992 je Subterra a.s. privátní společnost a dnes patří mezi nejvýznamnější české stavební firmy. Subterra a.s. stále rozšiřuje své aktivity, v občanské, bytové i průmyslové výstavbě. Největší podíl v její produkci představují stavby podzemní a dopravní.

 

Další významní zákazníci z řad institucí státní správy, firem a spolupracujících organizací

Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo obrany ČR – AHNM
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Státní fond dopravní infrastruktury
Státní pozemkový úřad
Státní fond životního prostředí České republiky
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)
Magistrát hl. m. Prahy
Úřady městských částí Praha 5 a Praha 2
Úřady měst např.: Praha, Cheb, Písek, Mohelnice, Bechyně, Jablonec nad Nisou, Kladno, Ostrava, Ústí nad Labem, Semily, Tábor, Třebíč, …
Povodí Vltavy, s.p. , Povodí Ohře, s.p. , Povodí Odry, s.p.
Ředitelství Silnic a Dálnic
Lesy ČR, s.p.
Hochtief, a.s.
OHL ŽS, a.s.
COLAS CZ, a.s.
KBC Group NV Czech Branch, a.s.
innogy Business Services CZ, s.r.o.
ČEZ Distribuce, a.s.
Pražská energetika, a.s.
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

...a tisíce dalších firem a organizací