Analytická činnost


Významnou skupinou činností, které doplňují komplexnost služeb ÚRS PRAHA, a.s. pro výstavbu a stavebnictví, jsou statistiky, studie, analýzy vývoje, strategie stavebnictví. V těchto oblastech společnost úzce spolupracuje s institucemi jako je ČSÚ, SPS, EUROSTAT, EUROCONSTRUCT, MPO, MMR a dalšími organizacemi. Naše služby jsou vyhledávané jak státními, tak soukromými podniky.

ÚRS PRAHA, a.s. publikuje a zveřejňuje statistiky za stavebnictví v absolutních číslech i v meziročních indexech. Měsíčně, čtvrtletně a ročně vypracováváme aktuální statistiky, časové řady a analýzy na míru státním institucím a soukromým podnikům. Vývoj stavebnictví v České republice a v Evropě sledujeme pravidelně a nepřetržitě 20 let.

Aktuální statistiky jsou uváděny na www.urspraha-stavebnictvi.cz
 

Monitoring stavebnictví

Společnost ÚRS PRAHA, a.s. soustavně sleduje vývoj na stavebním trhu a pravidelně měsíčně, čtvrtletně a ročně vydává statistiky a analýzy s vybranými ukazateli jako jsou práce „S“ podle dodavatelských smluv, ZSV (základní stavební výroba), produktivita, počet firem, počet zaměstnanců, průměrná mzda, místo stavby a sídlo podniku, dle klasifikace stavebních děl CZ-CC, velikostní kategorie podniků, klasifikace CZ-NACE atd.
To vše v absolutních číslech i indexech a v přehledných tabulkách, grafech a kartogramech.
 

Monitoring veřejných stavebních zakázek

Dále společnost nepřetržitě sleduje vývoj veřejných zakázek na stavební práce v členění podle směru výstavby, zadavatelů, zhotovitelů a krajů. Dokument obsahuje přehledné tabulky a grafy společně s odborným popisem s porovnáním s minulým obdobím v absolutních číslech i indexech.
Monitoring zahrnuje Zadanou zakázku (má již svého zhotovitele) a Vypsanou zakázku (nově vypsané, ve stádiu soutěže, ve stádiu hodnocení nabídek a zrušené).
 

Stavební zpravodaj

Společnost ÚRS PRAHA, a.s. pravidelně již 12 let připravuje Stavební zpravodaj obsahující aktuální jinde neuvedené informace o stavebnictví v ČR i Evropě propojené s údaji veřejně dostupnými. To z něj dělá unikátní informační zdroj, který využívají TOP manažeři nejen stavebních firem, ale i ostatní zájemci o aktuální informace z oblasti stavební výroby, kteří se nespokojí pouze s indexy o vývoji stavebnictví v rámci roku, tak jak je prezentuje oficiální statistika. Stavební zpravodaj vychází čtvrtletně a odběratel si jej může sestavit dle svých potřeb.

Stavební zpravodaj zahrnuje:

 • aktuální údaje z ČSÚ, EUROSTATU, FIECU, EUROCONSTRUCTU, CZECHINVESTU, MPO, MMR, SFDI, SFRB, ČNB a dalších informačních zdrojů
 • stavební produkci, vývoj hodnoty „S“ a „ZSV“, stavebních zakázek, produktivitu práce, počet firem a pracovníků, atd.
 • bytovou výstavbu (dokončené a zahájené byty), stavební povolení
 • regionální vývoj stavebnictví v ČR
 • výstavba dle klasifikace stavebních děl CZ-CC
 • čtvrtletní monitoring veřejných stavebních zakázek
 • stavebnictví v Evropě

 

STAVEBNÍ ZPRAVODAJ  č. 1  (březen)

 • Stavebnictví v předešlém roce včetně stavebních zakázek
 • Stavebnictví za leden
 • Veřejné stavební zakázky za předešlý rok
 • Podrobné informace z konference Euroconstructu

 
STAVEBNÍ ZPRAVODAJ  č. 2  (červen)

 • Stavebnictví v 1.Q roku včetně stavebních zakázek za 1.Q
 • Stavebnictví za duben
 • Veřejné stavební zakázky za 1.Q
 • První informace z konference Euroconstructu


STAVEBNÍ ZPRAVODAJ  č. 3  (září)

 • Stavebnictví v 1. pololetí  včetně stavebních zakázek za 1. Pololetí
 • Stavebnictví za červenec
 • Veřejné stavební zakázky za 1. pololetí
 • Regionální vývoj stavebnictví v ČR za rok
 • výstavba dle klasifikace stavebních děl CZ-CC
 • Stavebnictví v Evropě a jeho výhled na nejbližší 2 roky (Euroconstruct)   

 
STAVEBNÍ ZPRAVODAJ  č. 4 (prosinec)

 • Stavebnictví v 3. Q včetně stavebních zakázek za 1. Q a prognóza na další rok
 • Stavebnictví za říjen
 • Veřejné stavební zakázky za 3. Q
 • první informace z konference Euroconstructu
   


Další zdrojem informací o stavebnictví, jako oboru je nekomerční portál českého stavebnictví.
www.ceskestavebnictvi.cz
 

Informace: Ing. Petra Lupíšková Coufalová, ředitelka analytické činnosti, tel.: 267 219 243,
e-mail: lupiskova@urspraha.cz