Anketa TOP STAV - 100

ÚRS PRAHA, a.s. spolu se Svazem podnikatelů ve stavebnictví a redakcí časopisu Stavebnictví pořádá ankety TOP STAV - 100 a MID TOP - STAV. Údaje o jednotlivých firmách uvedené v „TOP“ jsou získány přímo od podniků, které pravidelně oslovujeme formou malého dotazníku. V „TOP“ pak podle velikosti tržeb, aktiv a počtu zaměstnanců jsou zveřejněny samostatně velké (s obratem nad 250 mil. Kč) a střední stavební podniky „MID“ (s obratem 50 - 250 mil. Kč) a podniky výroby stavebních hmot.

 

Ankety TOP STAV - 100, MID TOP - STAV za rok 2016

ÚRS Praha, a.s. spolu se Svazem podnikatelů ve stavebnictví a redakcí časopisu Stavebnictví v roce 2017 pořádá jubilejní již 20. ročník ankety TOP STAV - 100 a 16. ročník ankety MID TOP - STAV.

Anketní lístek a podmínky účasti naleznete zde a na stránkách www.urspraha-stavebnictvi.cz.

Pro velké podniky je platný anketní lístek TOP STAV - 100
Pro střední podniky (s obratem cca 50-250 mil Kč) pak MID TOP - STAV

Termín uzávěrky se prodlužuje do 30. 9. 2017

Vyhodnocení obou soutěží bude zveřejněno v časopise Stavebnictví a na webových stránkách ÚRS PRAHA, a.s. a SPS.


TOP STAV 100 - 2015
MID TOP-STAV - 2015
 


Archiv jednotlivých ročníků:

TOP STAV 100 - 2014   TOP STAV 100 - 2007
MID TOP-STAV - 2014   MID TOP-STAV - 2007
     
TOP STAV 100 - 2013   TOP STAV 100 - 2006
MID TOP-STAV - 2013   MID TOP-STAV - 2006
     
TOP STAV 100 - 2012    TOP STAV 100 - 2005
MID TOP-STAV - 2012    MID TOP-STAV - 2005
     
TOP STAV 100 - 2011   TOP STAV 100 - 2004
MID TOP-STAV - 2011   MID TOP-STAV - 2004
_    
TOP STAV 100 - 2010   TOP STAV 100 - 2003
MID TOP-STAV - 2010   MID TOP-STAV - 2003
_ bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb _
TOP STAV 100 - 2009   TOP STAV 100 - 2002
MID TOP-STAV - 2009   MID TOP-STAV - 2002
_   _
TOP STAV 100 - 2008   TOP STAV 100 - 2001
MID TOP-STAV - 2008   MID TOP-STAV - 2001
_   _
    TOP STAV 100 - 2000