Ankety TOP STAV – 100 a MID TOP - STAV

 

TOP STAV – 100 v roce 2016

ÚRS PRAHA, a.s. ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví a redakcí časopisu Stavebnictví zveřejňuje žebříček TOP STAV – 100 významných podniků působících na českém stavebním trhu již 20. rokem.

Prvních 5  podniků TOP STAV – 100 v roce 2016 podle objemu tržeb:

 • Metrostav a.s.
 • Skanska a.s.*
 • EUROVIA CS, a.s.
 • STRABAG a.s
 • HOCHTIEF CZ a. s.

* konsolidováná závěrka


Úplné znění TOP STAV – 100 je možno stáhnout zde: pdf dokument, tabulky a příloha časopisu Stavebnictví.

 


 

MID TOP – STAV v roce 2016

ÚRS PRAHA, a.s. ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví a redakcí časopisu Stavebnictví zveřejňuje žebříček MID TOP- STAV malých a středních podniků působících na českém stavebním trhu již 16. rokem.

Ankety TOP jsou vesměs zaměřeny na prezentaci největších firem a chybí informace o středních a menších firmách.  Proto se organizátoři předešlých ročníků ÚRS PRAHA, a.s., Svaz podnikatelů ve stavebnictví a mediální partner redakce časopisu Stavebnictví rozhodli navázat na předešlé úspěšné ročníky a zveřejnit i letos MID TOP – STAV.

Významným kritériem výběru pro zařazení do ankety byla jako u TOP STAV větších stavebních firem transparentnost ekonomiky firem vyjádřená ochotou a zájmem managementu o zveřejnění jejich ekonomických výsledků pro širší odbornou i laickou veřejnost. Alespoň touto cestou chceme poděkovat managementu těch podniků, kteří spolupracovali na tomto ročníku MID TOP – STAV za rok 2016.

Prvních 5  podniků MID TOP – STAV v roce 2016 podle hodnoty tržeb:

 • PS - MSI,a.s.
 • HTK a.s.
 • Froněk, spol. s r.o.
 • SILNICE MORAVA s.r.o.
 • S T A K O společnost s ručením omezeným

* konsolidovaná závěrka

Prvních 5  podniků MID TOP – STAV v roce 2016 podle rentability tržeb:

 • Froněk, spol. s r.o.
 • HTK a.s.
 • SMO a.s.
 • SILNICE MORAVA s.r.o.
 • S T A K O společnost s ručením omezeným

* konsolidovaná závěrka


Úplné znění MID TOP – STAV je možno stáhnout zde: pdf dokument, tabulky a příloha časopisu Stavebnictví.

 


Archiv jednotlivých ročníků:

TOP STAV 100 - 2015    
MID TOP-STAV - 2015    
     
TOP STAV 100 - 2014   TOP STAV 100 - 2007
MID TOP-STAV - 2014   MID TOP-STAV - 2007
     
TOP STAV 100 - 2013   TOP STAV 100 - 2006
MID TOP-STAV - 2013   MID TOP-STAV - 2006
     
TOP STAV 100 - 2012    TOP STAV 100 - 2005
MID TOP-STAV - 2012    MID TOP-STAV - 2005
     
TOP STAV 100 - 2011   TOP STAV 100 - 2004
MID TOP-STAV - 2011   MID TOP-STAV - 2004
_    
TOP STAV 100 - 2010   TOP STAV 100 - 2003
MID TOP-STAV - 2010   MID TOP-STAV - 2003
_ bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb _
TOP STAV 100 - 2009   TOP STAV 100 - 2002
MID TOP-STAV - 2009   MID TOP-STAV - 2002
_   _
TOP STAV 100 - 2008   TOP STAV 100 - 2001
MID TOP-STAV - 2008   MID TOP-STAV - 2001
_   _
    TOP STAV 100 - 2000