MID TOP – STAV v roce 2015


Malé a střední podniky patří k jedněm z prvních, které pociťují změny v poptávce nejintenzivněji. To se projevilo v souvislosti s růstem poptávky v roce 2015, kdy tyto firmy zlepšují své postavení na trhu.

Ankety TOP jsou vesměs zaměřeny na prezentaci největších firem a chybí informace o středních a menších firmách.  Proto se organizátoři předešlých ročníků MID TOP – STAV, ÚRS PRAHA, a.s., Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR a mediální partner redakce časopisu Stavebnictví rozhodli navázat na předešlé úspěšné ročníky a zveřejnit i letos MID TOP – STAV 2015.

Významným kritériem výběru pro zařazení do ankety byla jako u TOP STAV větších stavebních firem transparentnost ekonomiky firem vyjádřená ochotou a zájmem managementu o zveřejnění jejich ekonomických výsledků pro širší odbornou i laickou veřejnost. Alespoň touto cestou chceme poděkovat managementu těch podniků, kteří spolupracovali na tomto ročníku MID TOP – STAV za rok 2015.

Zveřejněním MID TOP – STAV chceme přispět k větší informovanosti odborné veřejnosti o situaci na stavebním trhu a konkurenčním prostředí ve stavebnictví. Výsledky MID TOP – STAV 2015 budou zveřejněny na webových stránkách společnosti ÚRS PRAHA a.s., Svazu podnikatelů ve stavebnictví a časopisu Stavebnictví.


Prvních 5  podniků MID TOP – STAV v roce 2015 podle hodnoty tržeb:

  • TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby *
  • Froněk, spol. s r.o.
  • PS - MSI,a.s.*
  • HTK a.s.
  • PRIMA, akciová společnost

* konsolidovaná závěrka


Prvních 5  podniků MID TOP – STAV v roce 2015 podle rentability tržeb:

  • Froněk, spol. s r.o.
  • PRVNÍ IZOLAČNÍ ALFA, s.r.o.
  • KERS s.r.o.
  • HTK a.s.
  • Niersberger Instalace, s.r.o.

* konsolidovaná závěrka


Úplné znění MID TOP – STAV je možno stáhnout zde: pdf dokument a tabulky.