Nejlepší výrobce stavebnin roku

Zahájení soutěže NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN roku 2016


Jubilejní 10. ročník soutěže byl zahájen na prezentaci dne 6. 4. 2017 na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu pod heslem „Nové moderní výrobky a technologie pro kvalitnější budovy a stavby s pozitivní bilancí energie“. Vyhlašovateli soutěže jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR, ÚRS PRAHA, a.s, spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Mediálními partnery soutěže jsou časopis Stavebnictví /hlavní/ a časopisy Build Info a Materiály pro stavbu, magazín Skypaper a portály TZB-info a iMateriály.

Prezentaci soutěže zahájila Ing. L. Kratochvílová, vedoucí oddělení stavebních hmot MPO uvítáním přítomných zástupců organizátorů soutěže a prezentujících vybraných firem (zástupci firem DITON, a.s., BAUMIT a.s., HELUZ, cihlářský průmysl, v.o.s.). Dále vystoupil prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR Ing. Václav Matyáš a vyslovil obavu, že stavebnictví podle výsledků za první čtvrtletí roku nemusí zcela navázat na cestu vzhůru a to jak v inženýrském, tak v pozemním stavitelství. Ing. Pavel Malinský z MPO seznámil přítomné s podmínkami a organizací letošní soutěže.

Prvním prezentujícím hostem byl Doc. Ing. Karel Kolář z ČVUT Stavební fakulty, který přítomné seznámil s vysokopevnostním kompozitem.

Druhým hostem byl Ing. Vladimír Tomášek, který oznámil uspořádání tenisového turnaje v DOBŘANECH (24. června 2017 od 9:00). Turnaj se koná jako samostatná doprovodná akce soutěže pod názvem „1. ročník stavebního průmyslu“.

Ředitel odboru stavebnictví a stavebních hmot MPO Ing. Petr Serafín na závěr prezentace poděkoval všem přítomným za účast a podnětné pěkné prezentace a seznámil přítomné i se současnou celkovou atmosférou ve stavebnictví. Ta se odvíjí a bude odvíjet od prováděné investiční činnosti v naší republice, ale i v celé EU. Organizátorům soutěže popřál hodně přihlášených firem a firmám, které se do soutěže přihlásí, získání některých z udělovaných ocenění.

Odborná porota po celkovém vyhodnocení podaných přihlášek a provedení prohlídky vybraných provozů provede konečný výběr firem do užší nominace a v každé kategorii stanoví a předá na slavnostním nominačním odpoledni vždy jednu vítěznou firmu v každé kategorii k ocenění a dále 5 dalších firem k udělení zvláštních ocenění – Cen organizátorů soutěže, Ceny poroty soutěže a Ceny mediálního partnera soutěže - Časopisu Stavebnictví.

Soutěž během 9 uplynulých let mimo jiné ukázala, že firmy průmyslové výroby stavebních materiálů v Česku se řadí mezi nejmodernější závody v Evropě a že rovněž i výrobky jsou již svojí kvalitou plně srovnatelné s výrobky vyráběnými ve výrobních závodech v západní Evropě.

Uzávěrka přihlášek do 10. ročníku soutěže Nejlepší výrobce stavebnin roku 2016 byla prodloužena do 30. 7. 2017.

Soutěž probíhá se ve dvou kategoriích:

  • firmy s počtem do 200 pracovníků
  • firmy s počtem nad 200 pracovníků


Přihláška do soutěže Nejlepší výrobce stavebnin roku 2016
Podmínky soutěže Nejlepší výrobce stavebnin roku 2016


Bližší informace o soutěži lze získat na webových adresách:

www.urspraha.cz, www.urspraha-stavebnictvi.cz, www.sps.cz, www.mpo.cz a www.casopisstavebnictvi.cz


Napsali o nás:

www.mpo.cz
imaterialy.dumabyt.cz
časopis Buil Info
 


Archiv jednotlivých ročníků:

Soutěžní rok 2016

Soutěžní rok 2015

Soutěžní rok 2014

Soutěžní rok 2013

Soutěžní rok 2012

Soutěžní rok 2011

Soutěžní rok 2010

Soutěžní rok 2009

Soutěžní rok 2008